"gras groeit niet harder door eraan te trekken"

Je bent wie je bent.
Je bent uniek en je bezit een schitterend talent. Door conditioneringen (opvoeding, cultuur) ga je (onbewust) proberen te voldoen aan verwachtingen van anderen en raak je het zicht kwijt op je eigen unieke potentieel, kracht en levensvreugde.

Dit uit zich in
gevoelens van onvrede, frustratie, stagnatie en kan leiden tot psychische en fysieke problemen. We voelen ons onvrij en wellicht denken we zelfs dat dat de normale staat van zijn is. Zo is het nu eenmaal.

Door je te "ontwikkelen"
in de respectvolle en aandachtige "ontmoeting"met iemand die dit proces kent ontdek je opnieuw je eigen potentieel en jouw talent om een zinvolle bijdrage te leveren aan deze wereld. Het sleutelwoord is bewustwording, open aandacht en liefdevolle confrontatie, waardoor ieder zich in eigen unieke tempo kan ontwikkelen. Gras groeit immers niet harder door eraan te trekken.

Het is mijn missie
een bijdrage te leveren aan bewustwording en bevrijding van menselijk potentieel zodat meer mensen delen in levensvreugde. Ik nodig u van harte uit om gebruik te maken van mijn aanbod.

Lees verder ยป